Trang chủ Công Ty TNHH ở Xã Nguyên Giáp Huyện Tứ Kỳ Hải Dương

Công Ty TNHH ở Xã Nguyên Giáp Huyện Tứ Kỳ Hải Dương

Công Ty TNHH Vận Tải Quý Cao

Mã số thuế: 0800978630 - Đại diện pháp luật: Phạm ánh Đuốc. Địa chỉ: Phố Quý Cao - Xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Thanh Bình

Mã số thuế: 0801001245 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Giang. Địa chỉ: Đội 3, thôn An Quý - Xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Du Lịch Việt Kiên

Mã số thuế: 0800996598 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Việt. Địa chỉ: Phố Quý Cao - Xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Công ty TNHH Dệt PACIFIC CRYSTAL

Mã số thuế: 0801030750 - Đại diện pháp luật: Tse Ting Chui. Địa chỉ: Cụm CN Nguyên Giáp - Xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Công Ty TNHH Thương Mại Dp Thiên Việt

Mã số thuế: 0801040244 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang. Địa chỉ: Phố Quý Cao - Xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỳ Nam Tiến

Mã số thuế: 0801176767 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Nam. Địa chỉ: Phố Quý Cao - Xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Công Ty TNHH Tm Tổng Hợp Tân Trường Hải

Mã số thuế: 0801192857 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đại Hải. Địa chỉ: Cầu Bản, đường 10, phố Quý Cao, Xã Nguyên Giáp, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Kim Quy

Mã số thuế: 0801192864 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuân. Địa chỉ: Phố Quý Cao, Xã Nguyên Giáp, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dv Hoàng Gia Bảo

Mã số thuế: 0801211203 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Nga. Địa chỉ: Thôn Quý Cao, Xã Nguyên Giáp, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Tm Tiến Phát 696

Mã số thuế: 0801175971 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Hoàn. Địa chỉ: Ngã tư, phố Quý Cao - Xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương