Danh sách Công ty, Doanh nghiệp

Hội cựu chiến binh huyện Quỳnh nhai

Mã số thuế: 5500383790 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

Phòng thống kê huyện Quỳnh Nhai

Mã số thuế: 5500383423 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

Trường tiểu học thị trấn Bắc yên

Mã số thuế: 5500383712 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: - Huyện Bắc Yên - Sơn La

UBND thị trấn Huyện Bắc Yên

Mã số thuế: 5500383744 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Hội nông dân huyện Quỳnh nhai

Mã số thuế: 5500383751 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

Trung tâm giáo dục lao động huyện Sốp Cộp

Mã số thuế: 5500383511 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Bản Huổi Lầu, xã Mường Và - Xã Mường Và - Huyện Sốp Cộp - Sơn La

Trường THPT huyện Bắc Yên

Mã số thuế: 5500383737 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: - Huyện Bắc Yên - Sơn La

Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện Quỳnh Nhai

Mã số thuế: 5500383409 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố

Mã số thuế: 5500383889 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Hoa ban, tổ 2 - TP. Sơn La - Sơn La

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sâm Thoa

Mã số thuế: 5500255929 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Sâm. Địa chỉ: Bản Là Phường Chiềng Cơi - Xã Chiềng Cơi - TP. Sơn La - Sơn La