Trang chủ Huyện Tứ Kỳ Xã Nguyên Giáp

Xã Nguyên Giáp

Công Ty Cổ Phần Quý Cao

Mã số thuế: 0800450209 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thiêm. Địa chỉ: Thôn Quý Cao - Xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Doanh nghiệp tư nhân Kim Vượng Phát

Mã số thuế: 0800383305 - Đại diện pháp luật: Trần Huy Bẩy. Địa chỉ: Phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

UBND Xã Nguyên Giáp

Mã số thuế: 0800739992 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Trường Tiểu Học Nguyên Giáp A

Mã số thuế: 0800734715 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Công ty cổ phần Thanh Kim Huệ

Mã số thuế: 0800754630 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lân. Địa chỉ: Thôn Quý Cao - Xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

UBND xã Nguyên giáp

Mã số thuế: 0800075861 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: UBND xã Nguyên giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thị Thanh Bình

Mã số thuế: 0200765535 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Bình. Địa chỉ: Thôn An Quý - Xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Trường Mầm Non Nguyên Giáp

Mã số thuế: 0800731922 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn An Quý xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Công Ty TNHH Vận Tải Quý Cao

Mã số thuế: 0800978630 - Đại diện pháp luật: Phạm ánh Đuốc. Địa chỉ: Phố Quý Cao - Xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Thanh Bình

Mã số thuế: 0801001245 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Giang. Địa chỉ: Đội 3, thôn An Quý - Xã Nguyên Giáp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương