Trang chủ Hải Dương Huyện Tứ Kỳ

Huyện Tứ Kỳ

Công Ty TNHH Ngọc Sơn

Mã số thuế: 0800286005 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Mánh. Địa chỉ: Nhà máy gạch Ceramic, thôn Ngọc Lặc - Xã Ngọc Sơn - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Tần Vân

Mã số thuế: 0800285996 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Tần. Địa chỉ: Thôn Thượng Hải - Xã Bình Lãng - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Doanh nghiệp xây dựng Thành Đạt

Mã số thuế: 0800281374 - Đại diện pháp luật: Tiêu Văn Đạt. Địa chỉ: Thôn La Tỉnh - TTr Tứ Kỳ - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Công ty TNHH Nhung Thanh

Mã số thuế: 0800289101 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhung. Địa chỉ: Thôn Phạm Xá - Xã Ngọc Sơn - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Doanh nghiệp tư nhân Minh Tú

Mã số thuế: 0800177084 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Viến. Địa chỉ: Ô Mễ - Thị tứ Hưng Đạo - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Nghiệp

Mã số thuế: 0800267958 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: Thôn Mạc - Xã Quảng Nghiệp - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Công Ty TNHH Đồng Tâm

Mã số thuế: 0800269539 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sáu. Địa chỉ: Km 9 đường 191 - Xã Kỳ Sơn - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Doanh Nghiệp Tư Nhân Liên Minh

Mã số thuế: 0800297342 - Đại diện pháp luật: Phạm Năng Luật. Địa chỉ: Thôn Hàm Cách - Xã Hà Thanh - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Doanh nghiệp tư nhân Việt Hưng

Mã số thuế: 0800282025 - Đại diện pháp luật: Chu Thanh Hưng. Địa chỉ: TTr Tứ Kỳ - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Nhĩ

Mã số thuế: 0800342531 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nhĩ. Địa chỉ: Thôn Đông Phong, xã Bình Lãng - Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương