Trang chủ Bến Tre

Bến Tre

Hải Lợi (BT-92031-TS)

Mã số thuế: 1300226137 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thạch. Địa chỉ: ấp 3-Tân Thuỷ - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Chi cục bảo vệ thực vật

Mã số thuế: 1300118068 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 01 Ngô Quyền - Thành phố Bến Tre - Bến Tre

Trạm Xăng Dầu – ấp 3 – Phú Ngãi – Ba Tri

Mã số thuế: 1300226627 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tránh. Địa chỉ: ấp 3 - Phú Ngãi - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Ngân Hải (BT-3112-TS)

Mã số thuế: 1300226514 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đành. Địa chỉ: ấp 3- Tân Thuỷ - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Nhà hàng Thiên Anh

Mã số thuế: 1300226458 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 192 A1 ấp 1- Sơn Đông - Thành phố Bến Tre - Bến Tre

DNTN Hồ Thị Kim Vân

Mã số thuế: 1300227028 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Kim Vân. Địa chỉ: ấp Vĩnh Đức Trung - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Tuấn

Mã số thuế: 1300226994 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn. Địa chỉ: Vàm Tân Xuân, ấp 3 - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Hàng Thạch Thảo

Mã số thuế: 1300226200 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Bình. Địa chỉ: Số 999, ấp 1 - Thành phố Bến Tre - Bến Tre

Sở Tài Nguyên và Môi Trường

Mã số thuế: 1300125410 - Đại diện pháp luật: . Địa chỉ: 1 - Trần Quốc Tuấn - Phường 2 - Thành phố Bến Tre - Bến Tre

HTX Xây dựng Chợ Lách

Mã số thuế: 1300225969 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhơn. Địa chỉ: 27/3B - Khu phố 1- Thị trấn - Huyện Chợ Lách - Bến Tre